sábado, 27 de diciembre de 2008

¿cuantos esperantistas se necesitan para cambiar una bombilla?

Hay un chiste de los primeros tiempos de internet, cuando no existía eso de los foros (bueno, sí que existía, pero se llamaba "usenet"), y dice algo así:

-----------------------------
¿Cuántos usuarios de un grupo de noticias se necesitan para cambiar una bombilla eléctrica?

1.331, que se distribuyen así:

1 para cambiar la bombilla y mandar un mensaje al grupo diciendo que ya cambió la bombilla

14 para compartir experiencias similares y para argumentar cómo se podría haber cambiado la bombilla de otra forma

7 para advertir sobre los peligros de cambiar bombillas

27 para señalar errores ortográficos o gramaticales en los mensajes anteriores

53 para criticar a los que señalan errores ortográficos

156 para quejarse a los administradores del grupo sobre la discusión del cambio de bombillas y lo poco o nada apropiado que es el tema en el grupo

41 para corregir errores ortográficos en las críticas ortográficas a los errores en los mensajes originales

109 para decir que el tema del grupo no es sobre cambios de bombillas y llevar esta discusión a otro grupo haciendo cross-posting

203 para pedir que los mensajes sobre este tema que aparecen en ambos grupos paren de una buena vez y dejen de hacer cross-posting

111 para defender el tema en el grupo porque en definitiva todos usamos luz y por eso estos mensajes **son** apropiados en el grupo

306 para discutir cuál es el mejor método para cambiar bombillas, dónde se compran las mejores, cuál es la mejor marca y cuáles son malas.

27 para sugerir direcciones web donde se pueden ver variados modelos de bombillas y su instalación

17 para corregir las direcciones anteriores que estaban equivocadas

33 para enlazar todos, todos los mensajes hasta ese momento, y agregar una línea diciendo un claro y escueto "yo también"

12 poniendo un mensaje que se dejan el grupo porque no pueden soportar el tráfico sobre bombillas

19 que citan a los "yo también" con todo el mensaje y agregan otro simple y escueto "Y yo"

5 sugiriendo un FAQ sobre bombillas

10 sugiriendo la formación de un nuevo grupo sobre cambiadores de bombillas

180 votos a favor para la formación de un nuevo grupo sobre cambiadores de bombillas.

Total: 1.331.

-------------------

(copiado y pegado de http://www.kernelnet.com/content/view/260/80/)

Si se cambia "usuarios ..." por "esperantistas", seguiría teniendo sentido. Habría que modificar algunas cosas (acusativo, y algunos detalles más; como diversos hilos acerca de la necesidad de las letras con gorrito, el eterno debate ata-ita y demás esperantistadas).

viernes, 15 de agosto de 2008

La urso kaj la persiko

Krom mi lastatempe ne ĝisdatigas ĉi tiun blogon, mi hazarde trovis ĉi tiun historion, kaj mi ĝin tradukis. La origina estas hispane.

Jen:

Iam, en la mezo de arbaro, estis vilaĝeto. Bela kaj normala vilaĝeto, simila al ĉiuj de similaj rakontoj, kun sia lernejeto, preĝisto kaj eĉ ŝuisto.

Tre proksime al la vilaĝeto, estis persikujo, granda sovaĝa persikujo. Ĉiuj someroj siaj branĉoj plenis je dikaj fruktoj, kiujn la geknaboj regardis el malproksimaĵo.

Ili nur rigardis, ĉar nenion ajn povis fari ili.

-Ne prenu persikojn de tiu persikujo -La patrinoj konselis-. Estas urso kiu ĉirkaŭas la arbon kaj manĝas tiuj kiuj proksimiĝas.

Kaj la geknaboj obeis, kompreninde. Oni rakontis pri petolaj kiuj manĝinte persikojn, estis voritaj far la urso. Do, la geknaboj kunestis ĉe la vilaĝa limo, kaj rigardis la persikojn, prisonĝante la dolĉan fruktopulpon, sed ĉiuj restis malproksime.

Ĉiuj, krom unu.

Unu tago, ja la siesta horo, la kuraĝulo iris rekte persikujen. Li prenis persikon timante, rigardis karese ĉiuflanke, ĝin manĝis kaj ĵetis la kernon. Poste, manĝis alian, kaj alian, kaj alian. Li manĝis ĝis ne povi plu manĝi, kaj ekdormis sub la ombro de la arbo.

Tie lin trovis sia patrino ĵus antaŭ la nokto.

-Mi diris ke ne maĝu persikojn- ŝi kriis dum ŝi batas lin. La urso povis manĝi vin!

Sed la urso ne manĝis lin, kaj tiu novaĵo stuporis la gevilaĝanoj. Ĝis nun, ĉiuj rakontoj estis samaj: Knabo kiu manĝis persikojn, knabo kiu iris al la stomako de la urso. Tiu nokto, la inteligentaj homoj kunestis por pripensi la aferon, dum ili lud-kartis kaj trinkis brandon.

-Eble la urso mortis- elpensis la var-tenejisto. La rakontoj estas ege malnovaj.

-Neeble - respondis sekurega la direktoro de la lernejo-. Se la urso mortis, nenio maleblis ke la geknaboj manĝegis persikojn kaj poste ili ne emu vespermanĝi.

Do, pro ke tio estis maldezirinde, ĉiuj interkonsentis ke la urso devis esti egeprofund-aĝa.

La malnova klubestro solvis la aferon. Ĉiuj rakontoj diris ke la urso manĝis la infanoj kiuj prenis persikojn, sed ili ne klarigis ke ĝi okazus ĵuste post la afero. Eble, la urso, frue aŭ malfrue, la urso iris al la hejmon de la malobeinto por nutri sin.

Tiu respondo estis kontentiga kaj alarmanta. Urso en la vilaĝo estis danĝero, speciale tiom rankora. La sekvonta tago, la tuta vilaĝanaro prenis defendiloj antaŭvidante la viziton.

La vizito ne okazis nek dum la somero, nek eĉ dum la autuno. Fine la vintro alvenis, kaj la urso ne aperis. La varmiloj varmis la klubo, tie kie la inteligentaj homoj kunsidis pripensi la aferon, trinkante bieron kaj lud-kartis.

-La urso ne venos- opinii la policestro-. Ĝi devas esti travintranta en sia groto.

-Kiu groto? Neniu groto estas ĉi tie - respondis la var-tenejo.

-Ĝi devas esti urso kiu ne travintras - Alia diris.

-Eble ĝi faras sian groton, kiel la kunikloj.

Tiam, la kartisto, kiu de ne-longe loĝis en la vilaĝo, diris:

-Mi pensas ke la urso ne ekzistas.

La aliaj priridis la elpensaĵo. Ili montris la defendilaron, kiuj estis preparitaj de kelkaj monatoj, kaj rimarkis ke nur stultulo armas sin kontraŭ malekzistanta urso. Eĉ la policisto kaj la direktoro de la lernejo armis sin, kaj ili ne estis stultaj.

- Eĉ pli, morgaŭ ni iros ĉasi ĝin por ke vi vidos ke ĝi ekzistas.

Tiu tago, oni serĉis la urson en la arbaro. La nokto alvenis, sed urso ne aperis. Nek ursaj spuroj, nek ursaj fekaĵoj, nek ursaj haroj, nenion.

-Strange- Diris ĉasisto vidinte la grandan singardemon de la urso, kaj ĝian eblon kaŝi sin en maldensa monto. La bestkuracisto miris la efika metabolismo de la urso, kiu ne produkis fekaĵoj. La ŝuisto priparolis la felon de la urso, pri tio ke ĝi ne faris spurojn. Eĉ la hararisto rimarkis pri la forto de ĝia hararo.

Ĉiuj interkonsentis pri ke la urso estas stranga urso, kaj pligrandigis la vigladon.

Tempo pasis. Kelkaj fojoj la persikujo plenis je grandaj kaj bonodoraj fruktoj kiu putriĝis sur grundo ĉar neniu ilin manĝis. La lasta kiu tion faris estis ulo kiu ne plu estis knabo, sed homo kiu foriris el la vilaĝo por vivi libere.

Denove, la inteligenta homo kunsidis en la klubo por debati la aferon, trinkante ĝinon kaj lud-kartis.

-Kiel la urso trovos lin? - demandis la ĉefo de la staci-domo.

-Ĝi sekvos ĝin ĝis la urbo- elpensis alia.

-Ĝi sekvos la odoron.

-Eble ĝi kontaktas kun ursoj en aliaj lokoj,

-La urso estas nur elpensaĵo- Diris tiu kiu estis kartisto, sed nun ĉefo de la oficejo. La patrinojde la vilaĝo elpensis ĝin por ke la geinfanoj ne manĝegis persikojn kaj poste ili ne emu vespermanĝi.

-Aŭskultu, sinjoro- Diris la ĉefpolicisto malbonhumore-, mi ne scias kiel estas via vilaĝo, sed ĉi tie, oni ne insultas la patrinoj de la aliaj nomi ilin mensogulinoj.

-Sed -diris kun rideto-, se vi estas tiom certa, kial vi ne iru manĝi persikojn.

Neniu pensis ke la malnova kartisto akceptis la defion. La sekvanta tago li iris ĉe la persikujo, menĝegis fruktojn, kaj siestis ombre. Vespere, kiam li revenis vilaĝen, oni ne permesis eniri.

-Kion vi faris, besto?- Inter kelkaj vilaĝanoj preskaŭ batis lin. Ĉu vi ne pensas pri la geinfanoj kiuj vi danĝerigas. Foriru!, Foriru kaj ne revenu!

Post forĵeti la maljunulon, oni konstruis barilon ĉirkaŭ la persikujo, kaj skribis novan leĝon, laŭ ĝi, komdamnos ekzilen al tiu kiu trairos la barilon.

Post kelkaj jaroj, la persikujo putriĝis, kaj bestaĉoj manĝis ĝin. La vilaĝo kreskis ĉirkaŭ la ejo, kie estis ĝin, kie hodiaŭ estas placo.

Ĉiu jaro, La Placo de la Persikujo estas la centro de festivalo kiu alproksimigas homojn de la tuta regiono. La vizitantoj vidas teatraĵojn pri la malnovaj historioj: La knabo kiu manĝis persikon kaj fuĝi por protekti sian familion de la urso; la kartisto kiu malobeis la leĝo kaj estis ekziliita. Certe, ambaŭ trovis morton malproksime, sed per la dentoj kaj ungoj de la urso. Post la teatraĵo okazas parado, dum la vilaĝanoj montras la armilojn per kiuj ili mortigos iam la sang-avida besto.

Kompreneble, neniam mankas ekstervilaĝano kiu, post iom da trikado, ofendas la lokan tradicion sugestante ke la urso estas elpensaĵo. Sed la vilaĝanoj konas la respondon, kaj tuj ili diras ke nur ulo malsicante pri la profund-aĝa, la rankoro kaj la flar-senso de la urso povas tiom stulta aĵo diri.

-Kaj, kio pri la persikujo?- Ofte demandas la insolentulo, rigardante la placon kaj la malplenan barilon. Kaj la vilaĝanoj, pacience, klarigas denove tion, kio devus esti sufiĉe klare por ĉiuj:

-La persiko estas metaforo.

domingo, 3 de febrero de 2008

lp'sy cd's

Parece que los lp's están de moda de nuevo.
(para el que no sepa lo que son los cd's ni los lp's, wikipedia al rescate). Rechazo el nombre de vinilo, porque, es un material, no un formato, y además los cd's están hechos de vinilo.

http://www.soitu.es/participacion/2008/02/03/u/juanbenitez_1202056074.html
http://fdbaudio.blogspot.com/2008/01/vinilo-vs-cd-el-debate-eterno.html

de nuevo, tirando de wikipedia, copio la comparativa entre lp y cd.
Especificación CD LP (nuevo)
Respuesta en frecuencias 20hz a 20khz ±0.5db 20hz a 20khz ±3db
Dinámica >90 db 70 db a 1 khz
Relación Señal/Ruido 90 db 60 db
Distorsión armónica <0.01% entre 1 y 2%
Diafonía >90db entre 25 y 30 db
Dinámica >90 db 70 db a 1 khz
Lloro y fluctuación indetectable 0.03%

La respuesta en frecuencia es superior en el caso del cd.
La relación señal ruido (SNR), cuanto mayor mejor, ahí también gana el cd.
En la distorsión armónica, gana el cd.
En la diafonía (capacidad para que en el canal izquierdo suene algo sin que se "cuele" por el derecho), gana el cd.
El lloro y la fluctuación, gana el cd, pero depende del tocadiscos. (dicho mal y pronto, es la capacidad de mantener perfectamente estables las 33 1/3 revoluciones por minuto.

Si alguien lee esta entrada, y si la lee con cuidado verá que me he saltado el campo "dinámica". Esto es -a grosso modo- la relación entre la señal más alta y más baja que se puede grabar. Me la he saltado, porque en este caso, la wikipedia miente, y, aunque no encuetro el valor exacto, porque es mayor en el caso del lp. Por lo que, el lp gana en una de las categorías.

Aquí hay algunas cosas mejor explicadas, y que no hay que repetir.
http://www.masterend.com/pdf/level_wars.pdf.

Como resumen:
El lp tiene mayor rango dinámico, pero a costa de más ruido, diafonía, distorsión, y peor respuesta en frecuencia.
Lo de la respuesta en frecuencia no es verdad del todo, en un lp se pueden grabar señales de más de 20kHz, lo que pasa es que son inaudibles, además, si se tuvieran en cuenta, esos ±3db aumentarían bastante. Sin embargo en un cd, por
teoría del muestreo, 20KHz son 20 KHz (bueno, exactamente 22500Hz).

Los que defienden el lp no dejan de ser unos nostálgicos, porque está claro que si el cd se hubiese inventado antes, a nadie se le ocurriría hacer un nuevo formato con las características técnicas de un lp (otro día hablaré de los amplificadores de válvulas y los de transistores).

Excepciones
Todo tiene su excepción, y esto no iba a ser menos, un lp puede ser más cómodo para hacer "scratch", o para pinchar una canción en un determinado punto, para hacer sonar un disco al revés...
Gran parte de las quejas vienen por el rango dinámico. Pero el problema está en que la mezcla se hace pensando en reproductores de mp3 o de coche, con altavoces de mala calidad, y a los productores les interesa que se escuche bien en el peor caso, por lo que no consiguen que se escuche muy bien (con todas las posibilidades que ofrece el formato) en equipos de gama alta. Así, que, si alguien, algún día lee esto, por favor, que no le eche las culpas al formato, de lo que no es sino un mal uso.

viernes, 11 de enero de 2008

nova hispana himno

Ankoraŭ ne oficiciala.

Jen la hispana teksto kaj esperanta traduko. (Mi intencis traduki nur la signifon, ne adapti la rimon):

¡Viva España!
Cantemos todos juntos
con distinta voz per malsamaj voĉoj
y un solo corazón kaj per la sama koro

¡Viva España!
desde los verde valles
al inmenso mar,
un himno de hermandad

Ama a la patria
pues sabe abrazar,
bajo su cielo azul,
pueblos en libertad

Gloria a los hijos
que a la Historia dan
justicia y grandeza
democracia y paz.

----------------------
Vivu Hispanio!
Ni ĉiuj kantu kune
per malsamaj voĉoj
kaj per la sama koro

Vivu Hispanio!
ekde la verdaj valoj
ĝis la grandegan maron
jen frateca himno

Amu la patrujon
ĉar ĝi scipovas brakumi,
sub sia blua ĉielo,
popoloj en libereco.

Gloro al la filoj
kiuj donas al la historio
justeco kaj grandeco
demokratio kaj paco.


Iom pri la historio de la himno:

La nacia himno de Hispanio ne havas tekston. La muziko (http://eo.wikipedia.org/wiki/Marcha_Real) oni ne certas pri la origino nek komponisto, ekzistas multaj hipotezoj.

1. Gxi estis donacon el reĝo de Prusio.
2. Oni parolas ankaŭ pri simileco inter ĝi kaj kelkaj militaj muzikoj ekde la reĝado de Karolo la 5-a.
3. Oni parolas eĉ pri simileco inter ĝi kaj iu araba muziko.


La afero estas ke estis dum la reĝado de Carolo la 3-a*, (1770) ĝi komencis esti ludita dum solenaj aferoj, kaj ĝi iĝis oficiala dum la reĝado de Izabela la 2-a. Sed neniam ĝi havis tekston (Tamen, oni kantis diversmaniere, vidu la hispanan vikipedion pri la nacia himno.

Lastatempe (lasta parto de 2007) , post kelkaj plendoj de sportistoj, ĉar ili sentis malkomfortaj pro ne povi kanti dum la muziko, oni petis al la societo de aŭtoroj, ke komponu tekston por la muziko. Poste, estis kurioza debato ĉe la hispana registraro pri fari ĝin oficiala aŭ nur por kampri dum sportaj eventoj.

Aliflanke, la politika organizo de Hispanio estas nomita "La Sxtato de la aŭtonomioj", tio estas meze inter federacio kaj centra ŝtato. Pro tio mis supozas ke aperas la esprimoj:

Ni ĉiuj kantu kune
per malsamaj voĉoj
kaj per la sama koro

kaj

Amu la patrujon
ĉar ĝi scipovas brakumi,
sub sia blua ĉielo,
popoloj en libereco.

Pri la lasta paragrafo, pli bone ne paroli, ĉar ŝajnas malbelega:

Gloro al la filoj
kiuj donas al la historio
justeco kaj grandeco
demokratio kaj paco.Tio kion oni ne scias, estas ke se la himo estas nova, kaj sia komponisto vivas, eble oni devas pagi ĉiam ke ĝi estu kantita publike.

Nun, oni devas fari kolekti 500.000 subskriboj por peti en la registraro ke oni konsideri oficialigi ĝin.

Persone, mi pensas ke estas pli bonaj manieroj por uzi energion kaj koplodon ol komponi, oficialigi tekston por nacia himo. Sed, jen mi, skribante pri ĝi. Stulta mi!

Editado: Ŝajnas ke nek la aŭtoro nek la aŭtora societo ricevos ion ajn pro tio.

Editado2: La himno ne estos proponita al la kongresanoj. Ĉi tiu blogaĵo restos ĉi tie, nur kiel malvera novaĵo.

*Mi ne trovis esperantan artikolon.

viernes, 4 de enero de 2008

denove pri klaku

Mi skribas ci tiu blogero, ĉefe por kolekti kelkaj pripensadoj pri la projekto klaku.net, kaj por ne reskribi ĉiam similaj komentojn.
-----------------
Nun ne estas la ununa fojo kiam mi parolas pri la projekto klaku.net, ĝi estas, laŭ vikipedio (verkita -ŝajne- de la administrantoj de la projekto) "... socia reto 2.0 kiu permesas al la uzantoj publikigi artikolojn..."*.

La retejo konsistas je kelkaj paĝoj.

Ĉefa paĝo: (http://klaku.net/). Oni povas legi la rezumon de novaĵoj aŭ artikoloj kiujn la uzantoj** konsideris interesaj. Post klaki sur la titolo de la artikolo, oni aperas ĉe la vera artikolo (ĵurnalo, filmeto, blogero, ktp...).
Ĵusaj novaĵoj:(http://klaku.net/upcoming.php), pri tio mi jam parolis antaŭe (http://laherezulo.blogspot.com/2007/10/vizitu-la-usajn-nuvaojn-e-klakunet.html).

Publikigu: (http://klaku.net/login.php?return=/submit.php). Por publikigi erojn de interreto. Kiam oni publikigas ion ĉe klaku, ĝi aperos ĉe "ĵusaj novaĵoj" por ke la uzantoj klaku (voĉdonu) ĝin.


Ĉe la supra parto de la paĝo ekzistas ligiloj (Ensalutu Aliĝu Kio okazas nun? Oftaj uzantoj ) kies signifo estas sufiĉe klara laŭ la vorto. Tamen, mi parolos iomete pli pri "Kio okazas nun?" kaj "Oftaj uzantoj"

Kio okazas nun? estas rezumo de la lastaj komentoj, klakadoj kaj entombigadoj de la novaĵoj, ĝi diras nenion pri la voĉdonado al la komentoj, nek pri la uzantoj kiu eniras aŭ eliras ĉe klaku. Estas utila paĝo, se ekzemple, oni eniras ne tre ofte, por vidi ĉu estas ion nova por legi.

Oftaj uzantoj: Ĝi utilas por vidi la tutan liston de partprenantoj. Oni povas vidi ĝin ordenita alafabete, laŭ senditaj novaĵoj, publikigitaj novaĵoj, kvanto da komentoj, kvanto da klakumoj, publikigitaj klakumoj, kaj aperas ankaŭ (sed oni ne povas ordoni laŭ ĝi) speciala valoro nomigita "karmo".

Karmo: Ĝi estas maniero por valori la laborado de uzanto ĉe klaku. Ĝi funckcias pli-malpli ĉi tiu maniere:
Se iu publikigas ion, kaj ĝi aperas ĉe la ĉefa paĝo, la karmo pliigos.
Se iu klakas ion (ĉe la ĵusaj novaĵojn, kompreneble), kaj ĝi aperas ĉe la ĉefa paĝo, la karmo pliigos.
Se iu publikigas ion, kaj ĝi ne aperas ĉe la ĉefa paĝo, la karmo malpliigos.
Se iu klakas ion, kaj ĝi aperas ne ĉe la ĉefa paĝo, la karmo malpliigos.
Se oni voĉdonas komenton pozitive, la karmo pliigos.
Se oni voĉdonas komenton negative, la karmo malpliigos.
Ankaŭ kalkulas la aktiveco de uzanto lastatempe, do se oni ne eniras kaj partoprenas ĉe klaku ofte, ĝia karmo malpliigos.
 • Mi ne scias ekzakte kiel oni kalkulas ĉion, dank'al malfermita kodo, ĉiuj (kiuj emas kaj havas tempon) povas legi.
La kialo de la karmo, estas, ke novaĵoj publikitaj aŭ klakitaj de "karmitaj" uzantoj, aperos plej facile ĉe la ĉefa paĝo (ĝi necesos malpli "klakojn"), dum ĝiaj entombigadoj necesos pli klakojn de ne-tre-karmitaj uzantoj por aperi ĉe la ĉefa paĝo. Nuntempe (04-januaro-2008), oni necesas 12 aŭ 13 klakojn (far registritaj aŭ sennomaj uzantoj) por aperi ĉe la ĉefa paĝo, kaj (ankoraŭ) ne sufiĉas por ke ĝi estu rimarkebla.

Ekzistas ankaŭ ĉe la dekstra parto de la paĝo, lastaj komentoj, kies titolo estas sufiĉe klara.


Ĝis nun mi intencis (kaj kredas ke estis) objektiva.
--------
Nun komencas mia persona vipunkto, mi ne diros ĉiam "laŭ mi..." aŭ "miaopinie...", ĉar post ĉi tie, ĉio estas miaopinie.

Spamo kaj memgratulado.
Klaku estas projekto baszita sur http://meneame.net/, kaj ĝi estas tuta nova projekto inspirita je http://www.digg.com/ (hispana kaj angla, respektive). En ambaŭ projektoj oni konsideras malĝentile publikigi artikoloj de la propran blogon. Ofte, ĝi estas troigado, mi konsideras malĝentile publilkigi nur aŭ preskaŭ ĉiam artikolon el la propran blogon. Tio oni povas konsideri maniero de spamo aŭ memgratulado. La administrantoj de klaku devus difini ĉu ĝi estas adekvata aŭ ne. Povas konfuzi al nova uzanto ke oni kritikis iun novaĵon pro memgratulado sed ne aliajn.

Imagu grupo de homoj (socia reto signifas tion, ĉu ne?) kie iuj nur parolas kaj neniam aŭdas. Socia reto estas similaĵo, kaj oni povas vidi tion kion oni faras (legante la konton de la uzanto) , kaj vidas ke nur publikgis novaĵojn el sia propra blogo aŭ ciam el la sama fonto, neniam komentas kaj preskaŭ neniam klakas. Tiu uzanto ne indas ke oni legu sian novaĵon, sammaniere, tiu ulo ne indas ke oni aŭskultu ĝin.

Valori novaĵojn***.
La sistemo permesas (kaj instigas) homojn valori la novaĵojn, du maniere:
Klaki: Tio signifas, mi konsideras ke la novaĵo estas interesa, kaj sufiĉe bone verkita.
Entombigi: Tio signifas ke la entombiginto pensa ke ĝi ne devus aperi ĉe la ĉefa paĝo.

Tio povas havi kelkajn signifojn:
 • La novaĵo ne estas interesa.
 • Mi ne kunsentas kun la opinio de tiu artikolo.
 • La novaĵo estas jam publikita.
 • Ĝi estas malbone verkita.
 • La ligilo ne funkcias.
 • Ĝi estas malvero.
 • La titolo ne kongruas la tekston.
 • La novaĵo estas malnova.
 • Ĝi ne estas originala sed kopio.
 • Spamo.
 • Memgratulado.
 • ktp, ktp, ktp

Mi ne uzas la unuan nek la duan kialon por entombigi, ĉar, ne klaki sufiĉas por dir ke mi ne konsideras ĝin interesa. La sistemo, kiam oni entombigas novaĵon, devus demandi la kialon, ĉar oni povus publikigi novaĵon, kaj trovi kelkajn entombigadojn, sen klarigado, tio povas komfuzi la nova uzanto, kaj ĝi ne revenos en klaku.net. Pro tio mi (preskaŭ) ĉiam, se entombigis, komentas la kialon.

Estas riske -homoj povas pensi ke kiam oni entombigas ĝian novaĵon estas persona atako, kaj mi ne volas diskuti- entombigi novaĵon. Ankaŭ pro tio mi komentas la kialon. Sed estas teda entombigi novaĵon, kaj skribi la kialon, ka 3 horoj poste, vidi ĉe "Kio okazas nun?" ke kaj vidi ke neniu valoris la opinion, ke ĉiuj klakas ĝin nur pro la titolo, kaj ke dum 2 minutoj, oni klakas 10 novaĵojn (eĉ ne funkciantaj ligilojn), do oni supozas ke ĝi legis nenion.

Valori komentoj:
La sistemo permesas valori la komentojn de la uzantoj, sed, ĉi-okaze, la efektoj estas sur la karmo. Se komento havas negativan valoradon ĝi ne aperos, anstataŭ aperos "Montru/Malmontru" por ke oni povas legi ĝin. Tio ekzistas por eviti malĝentilajn komentojn, malverajn, aŭ eĉ personaj aferoj. Ĉiokaze la valorado estas ĉiam sennome, la kialo oni supozas ke estas por eviti personajn diskutojn.

Maniero publikigi:
 1. Trovi interesan artikolon. Ne tre ofte, oni permesas proprajn aĵojn.
 2. Serĉi ĉe klaku ke la novaĵo ne estis publikita antaŭe.
 3. Komenci publikigi ĝin ĉe klaku, skribante etan rezumon, kaj aldoni etikedojn.
 4. Konstati ke la ligilo funcias (ofte klaku fuŝas ligilojn kun ne-ascii-aj literojn (ñ, ĉ, ĥ ...).
 5. Publikigi.
 6. Skribi etan komenton se necese.
La rezumo de ĉi tiu artikolego estas ke post socia reto, ekzistas personoj, kaj ke la nura ŝanĝo respekte al la "vera" mondo estas la maniero komuniki. Do malĝentilaĵoj en la vera mondo, estas ankaŭ malĝentilaĵoj rete. Ni respektu nin, kaj inter ni ĉiuj faros ke esperantio kreskos interrete.


---------------
Sendube mi forgesas aĵojn por komenti, kaj certe mi skribos pli pri la projekto klaku.
---------------
*Teksto legita je 04-januaro-2008
**Mi ne uzas la vorteto ge- laŭ la iĉisma maniero
*** Mi uzios novaĵojn, artikolo, filmeto kiel samsignifaj vortoj je ĉi tiu kunteksto.